Zájmové činnosti

Rozšířená výtvarná výchova - účastníme se v soutěžích

Plavecká výuka - učíme se nebát se vody a osvojujeme si základy plavání

Keramika - v keramické dílně při práci s hlínou si rozvíjíme jemnou motoriku a cit pro krásu

Cvičení pro radost - radujeme se z pohybu při cvičení s hudbou, využíváme netradiční sportovní náčiní

Hrátky s předškoláky - využíváme metodu Dobrého startu