O nás

Jsme odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace
MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín 2

Najdete nás ve vile z dvacátých let s velkou zahradou, v klidné části města. Zajišťujeme celodenní péči ve dvou třídách. Třídu koťátek navštěvuje 23 dětí ve věku od tří do šesti let. Třída berušek je speciální třída pro děti s narušenou komunikační schopností a navštěvuje jí 12 dětí. Kapacita školy je 35 dětí.

Akceptujeme prožitek dětí, podporujeme jejich individualitu, respektujeme jejich zvláštnosti.

Vycházíme z předpokladu, že pro děti je daleko důležitější, jak se ve školce cítí, než jen to, co znají.

Snažíme se rozvíjet a podporovat sebevědomí dětí, jejich sebejistotu a důvěru ve vlastní síly a schopnosti.

Děti s narušenou komunikační schopností jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů.