Informace pro rodiče

Pokyny KHS COVID-19

Výsledky COVID-19

Informace COVID-19

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Rozhodnutí KHS - karanténa tři třídy

Karanténa COVID-19

Provozní doba

Poplatky za stravné a úplatu

Školní řád

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

Konzultační hodiny

GDPR

Zápis - GDPR

Zápis - Čestné prohlášení očkování

Zápis - Žádost o přijetí

Zápis - Kriteria přijímání

Zápis - Evidenční list

Zápis - Školský obvod

Zápis - Desatero pro rodiče