Informace pro rodiče

Informace pro nově nastoupivší děti

Omezení a přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu

Čestné prohlášení - Covid 19

Zápis 2020

Zápis 2020 - GDPR

Zápis 2020 - Čestné prohlášení očkování

Zápis - Žádost o přijetí

Zápis - Kriteria přijímání

Zápis - Evidenční list

Zápis - Školský obvod

Zápis - Desatero pro rodiče

Provozní doba

Poplatky za stravné a úplatu

Školní řád

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Konzultační hodiny

GDPR

Změna osobních údajů

Žádost o přístup k osobním údajům