Informace pro rodiče

Změna poplatků za stravné od 1. září 2021

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Školní řád

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

GDPR