Informace pro rodiče

Otevření mateřské školy

Pokyny k nástupu a průběh testování

Oznámení o přerušení provozu MŠ Liliová - prázdniny

Oznámení o přerušení provozu MŠ Tylova - prázdniny

Uzavření mateřské školy - nařízení vlády ČR

Zápis 2021

Distanční výuka

Ošetřovné

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Poplatky za stravné a úplatu

Školní řád

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

Konzultační hodiny

GDPR

Zápis - GDPR

Zápis - Čestné prohlášení očkování

Zápis - Žádost o přijetí

Zápis - Kriteria přijímání

Zápis - Evidenční list

Zápis - Školský obvod

Zápis - Desatero pro rodiče