Informace pro rodiče

Poplatky za stravné a úplatu od 1. března 2023

Výpočet úplaty na dítě MŠ Liliová

Výpočet úplaty na dítě MŠ Tylova

Omalovánky pro děti

Pracovní listy pro předškoláky

Provozní doba

Školní řád

Školní vzdělávací program Liliová

Školní vzdělávací program s dodatky Tylova

Žádost o přístup k osobním údajům

Změna osobních údajů

GDPR